ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracodawców

Kontakt z Pekao FS Sp. z o.o.

W sprawach dotyczących prowadzenia rachunków pracowników uczestniczących w PPE z PFE Nowy Świat oraz przesyłanych dokumentów (Deklaracja o przystąpieniu do PPE, formularze aktualizacyjne) można kontaktować się z pracownikami Agenta Transferowego:

Iwona Skowron
Główny Specjalista
Dział Obsługi Funduszy Emerytalnych

Pekao Financial Services Sp. z o.o.
ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa
tel.: 22 640 09 74
faks: 22 640 09 15
e-mail: iwona.skowron@pekao-fs.com.pl

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)