ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PTE Nowy Świat S.A.

Rada Nadzorcza

Wiesław Deryło Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Wrzesiński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Filarska Sekretarz Rady Nadzorczej
Adrian Charzyński Członek Rady Nadzorczej – delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A.
Aleksander Delijewski Członek Rady Nadzorczej 
Rafał Kołodziej Członek Rady Nadzorczej

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)