ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracowników

Pobierz formularz

W tym miejscu można pobrać stosowny formularz – druk PFE Nowy Świat w związku z zamiarem zgłoszenia zmian danych rejestrowych zapisanych na rachunku uczestnika PPE lub w związku z zamiarem złożenia dyspozycji wypłaty lub wypłaty transferowej. Zasady wypełniania druków PFE Nowy Świat zostały określone w dokumencie „Instrukcja wypełniania dokumentów PFE Nowy Świat”.

Wypełnione druki PFE Nowy Świat uczestnik PPE składa Funduszowi wyłącznie za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego program. Przyjęte formularze po podpisaniu przez pracodawcę prowadzącego PPE są przekazywane do PFE Nowy Świat w celu wprowadzenia stosownych zmian lub realizacji wypłaty / wypłaty transferowej. 

Pobierz formularz:

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)