ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PFE Nowy Świat

Wykres jednostki rozrachunkowej

Wykres WJR PFE Nowy Świat

Stopa zwrotu za okres:

Ważna informacja:

Wykres przedstawia zmiany wartości jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (wyrażone w PLN) w zadanym przedziale czasowym. Dotychczasowe wyniki inwestycyjne PFE Nowy Świat nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Prezentowany wykres jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat ma charakter wyłącznie informacyjny w zakresie publikacji danych historycznych i nie powinien być interpretowany jako źródło czy rekomendacja przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)