ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracowników

Kalkulator emerytalny

Kalkulator emerytalny to symulator pozwalający na obliczenie wielkości kapitału emerytalnego jaki może zostać zgromadzony na rachunku Członka PFE Nowy Świat w związku z uczestnictwem w PPE.

W celu przeprowadzenia symulacji wielkości kapitału emerytalnego należy wprowadzić dane, które odzwierciedlają parametry uczestnictwa w PPE.

Prognozowana wielkość kapitału emerytalnego
Suma wpłat
Prognozowana wielkość kapitału emerytalnego :

Ważna informacja:

Wartość obliczonego kapitału emerytalnego ma dla zadanych parametrów charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rzeczywistej prognozy. PFE Nowy Świat nie gwarantuje uzyskania konkretnego wyniku inwestycyjnego.
Źródło wyników – obliczenia własne Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. zgodnie z algorytmem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2000r. w sprawie zasad sporządzania symulowanego planu wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego (Dz. U Nr 62 poz. 730 z dnia 1 sierpnia 2000r.)

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)