ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Aktualności

Komunikaty


Informacja dotycząca zarządzania portfelem PFE Nowy Świat

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 2 listopada 2022 r. nastąpiło połączenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (spółka przejmująca) z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. (spółka przejmowana).

Na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dniem połączenia spółka przejmująca wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

W związku z połączeniem zarządzającym portfelem Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” jest obecnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Stosowne informacje dostępne są również na stronie internetowej: https://tfienergia.pl/strona-główna

 


Komentarz dotyczący sytuacji rynkowej związanej z wojną w Ukrainie

W tym miejscu można zapoznać się z komentarzem PTE Nowy Świat S.A. oraz TFI Energia S.A. dotyczącym sytuacji rynkowej związanej z wojną w Ukrainie. Otwórz KOMENTARZ

 


Komentarz dotyczący sytuacji rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa

W tym miejscu można zapoznać się z komentarzem PTE Nowy Świat S.A. oraz TFI Energia S.A. dotyczącym sytuacji rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Otwórz KOMENTARZ

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (INFORMACJA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

 


Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji Klientów

Tu możesz zapoznać się z procedurą dotyczącą składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” i Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A.

 

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)