ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Aktualności

Komunikaty

 


Konkurs na Prezesa i Członków Zarządu

Rada Nadzorcza Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie uchwały Nr 1/VIII/2021 z dnia 24.02.2021 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na następujących Członków Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. z siedzibą w Warszawie:

– Prezesa Zarządu Spółki,

– Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za sprawy prawne,

– Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za finanse.

W tym miejscu można pobrać:

– Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Prezesa / Członka Zarządu Spółki

– Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa / Członka Zarządu Spółki

Materiały dla kandydatów:

– Statut Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A.

– Statut Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”

– Sprawozdanie finansowe Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. za 2019 r.

– Sprawozdanie finansowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” za 2019 r.

 


Komentarz dotyczący sytuacji rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa

W tym miejscu można zapoznać się z komentarzem PTE Nowy Świat S.A. oraz TFI Energia S.A. dotyczącym sytuacji rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Otwórz KOMENTARZ

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (INFORMACJA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

 


Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji Klientów

Tu możesz zapoznać się z procedurą dotyczącą składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” i Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A.

 

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)