ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE WWW.PRTE.PL

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych (Dane) Użytkowników Serwisu Internetowego (Użytkownicy) udostępnionego pod adresem www.prte.pl, zwanego dalej Serwisem.

2. Treści i dane zamieszczone lub udostępniane w niniejszym Serwisie (Treści) dotyczą:

 • działalności Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. (PTE Nowy Świat S.A.),
 • działalności Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” (PFE Nowy Świat),
 • Pracowniczych Programów Emerytalnych prowadzonych z PFE Nowy Świat (PPE z PFE Nowy Świat),
 • Uczestników PPE z PFE Nowy Świat.

Treści mają charakter informacyjny lub reklamowy. Nie stanowią one i nie powinny być traktowane jako rekomendacje inwestycyjne, usługi doradztwa finansowego ani prawnego, oraz nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. PTE Nowy Świat S.A. dokłada należytej staranności, aby informacje udostępnione w Serwisie był aktualne, kompletne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zamieszczonych w niniejszym Serwisie ponosi wyłącznie Użytkownik Serwisu.

4. PTE Nowy Świat S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub części Treści zawartych w Serwisie.

5. W niniejszym Serwisie mogą znajdować się „linki” do stron internetowych będących własnością innych podmiotów. PTE Nowy Świat S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartości nie będących jego własnością stron internetowych odwiedzanych przez Użytkowników Serwisu w wyniku korzystania z „linków” w nim zamieszczonych.

6. Prezentowane w niniejszym Serwisie dane i informacje dotyczące wyników inwestycyjnych PFE Nowy Świat mają charakter danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

7. Prawa autorskie do zawartości Serwisu, w tym w szczególności jego struktury, projektu graficznego, Treści zamieszczonych w Serwisie są własnością PTE Nowy Świat S.A.

8. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kopiowanie i rozpowszechnianie Treści zamieszczonych w Serwisie bez uzyskania zgody PTE Nowy Świat jest zabronione.

9. PTE Nowy Świat S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu, błędy lub braki w transmisji danych zaistniałe z powodów technicznych.

10. Komunikacja elektroniczna pomiędzy PTE Nowy Świat S.A. a Użytkownikami niniejszego Serwisu jest narażona na ingerencję osób trzecich. PTE Nowy Świat S.A. podejmuje działania, podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz działania usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie jest jednak możliwe, aby wyeliminować ryzyko ingerencji osób trzecich, mogące doprowadzić np. do zarażenia wirusem komputerowym systemu informatycznego Użytkownika niniejszego Serwisu.

11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania niniejszego Serwisu należy kierować na adres poczty elektronicznej PTE Nowy Świat S.A., tj. sekretariat.prtesa@gkpge.pl

Gromadzenie i ochrona danych osobowych

1. Dane zbierane są od Użytkowników Serwisu za pośrednictwem:

 • Newslettera,
 • Formularza kontaktowego.

2. Dane Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez PTE Nowy Świat S.A. (Administrator) z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2.

3. Dane Użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane Użytkowników Serwisu są przetwarzane wyłącznie w niezbędnych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, za które Administrator danych uznaje w szczególności: zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

4. Przekazanie Danych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji przez Administratora zadań, wynikających z funkcjonalności Newslettera oraz Formularza kontaktowego.

5. Zakres Danych Użytkowników Serwisu zbieranych i przetwarzanych przez Administratora obejmuje:

 • w zakresie Newslettera: adresy poczty elektronicznej – Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich Danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, używając w tym celu udostępnionych przez Administratora stosownych narzędzi Newslettera (formularz rejestracji, link weryfikacji, link wyrejestrowujący),
 • w zakresie Formularza kontaktowego w zakładce Kontakt: imię i nazwisko, adresy poczty elektronicznej, numer telefonu lub innych Danych podanych przez Użytkownika Serwisu w treści wiadomości – przekazane przez Użytkownika Dane są przetwarzane przez PTE Nowy Świat S.A. wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem Formularza kontaktowego, poprzez skrzynkę pocztową o adresie e-mail: sekretariat.prtesa@gkpge.pl.

6. Gromadzone Dane są poufne i chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

7. PTE Nowy Świat S.A. nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników Serwisu, wskutek których przetwarza podane przez nich Dane w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

8. Zgodnie z przyjętą praktyką przez większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera, na którym utrzymywany jest Serwis. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji, które mogą być przechowywane w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika),
 • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.prte.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, okazjonalnie analizowane mogą być pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

9. Dodatkowo informujemy, że poprzez naszą stronę www.prte.pl gromadzone są również dane przez Google Analytics. Google Analytics gromadzi własne pliki cookie, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, aby mierzyć i raportować statystyki interakcji Użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Użytkownicy strony www.prte.pl mogą dostosowywać pliki cookie i gromadzone dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików cookie, identyfikator User-ID, Import danych i platforma MeasurementProtocol.

 

Polityka Cookies

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Podczas korzystania z Serwisu są one zapisywane na komputerze Użytkownika.

2. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi, na którym Serwis jest utrzymywany, poprawną prezentację danych zawartych w Serwisie.

3. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji Serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych.

4. PTE Nowy Świat S.A. nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

7. Zarządzanie plikami cookies opisują instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

Data obowiązywania Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje począwszy od dnia 26 lutego 2021 r.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)