ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PFE Nowy Świat

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej

PFE Nowy Świat powierzył w zakresie i na zasadach określonych w  ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz 94 z późn. zm.) zarządzanie aktywami Funduszu podmiotowi, który na podstawie tych przepisów jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, i posiada zezwolenie na wykonywanie tej działalności. Podmiotem tym jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (następca prawny TFI Energia S.A.).

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej PFE Nowy Świat określa metody oceny ryzyka i procedury zarządzania ryzykiem oraz ogólne i szczegółowe zasady alokacji środków PFE Nowy Świat w papiery wartościowe.

Pobierz dokument:

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)