ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PFE Nowy Świat

Historia

Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”  (PFE Nowy Świat) został zarejestrowany i uzyskał osobowość prawną w dniu 6 grudnia 1999 roku. Wcześniej w dniu 30 listopada 1999 roku Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wydał zgodę na utworzenie PFE Nowy Świat przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. Do dnia 30 września 2004 roku PFE Nowy Świat działał pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny CDM Pekao. PFE Nowy Świat  wpisany jest do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, pod numerem RFe22.

PFE Nowy Świat jest pierwszą instytucją finansową w Polsce, która w tej formule realizuje programy zabezpieczenia emerytalnego pracowników polskich firm w zakresie trzecio-filarowych pracowniczych programów emerytalnych.

Misją PFE Nowy Świat jest gromadzenie środków, zarządzanie aktywami i realizacja świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników uczestniczących w PPE po nabyciu przez nich stosownych uprawnień ustawowych. Cele te są nieprzerwanie realizowane od początku działalności PFE Nowy Świat.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)