ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracowników

Składka dodatkowa w PPE

Składka dodatkowa w PPE to elastyczna i atrakcyjna forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Można ją zadeklarować w dowolnym momencie uczestnictwa w PPE i w każdej chwili zmienić jej wysokość lub zaprzestać dalszego odprowadzania. Dowiedz się więcej na temat składki dodatkowej i korzyści jakie przynosi oszczędzającym.

Jak rozpocząć odprowadzanie składki dodatkowej do PPE

Krok 1
podjęcie decyzji o odprowadzaniu
składki dodatkowej do PPE >

chcąc zadbać o wyższe świadczenie emerytalne z III filara można zwiększyć wartość środków oszczędzanych w PPE. Jeżeli jesteś zdecydowany na ten krok podejmij decyzję o odprowadzaniu składki dodatkowej na rachunek w PFE Nowy Świat i poinformuj o tym swojego pracodawcę.

Krok 2
zadeklarowanie kwoty
miesięcznej składki dodatkowej >

aby zadeklarować składkę dodatkową należy pobrać i wypełnić formularz „Aktualizacja danych Członka Funduszu” w zakresie zmiany deklaracji składki dodatkowej. Uczestnik PPE deklaruje na formularzu kwotę miesięcznej składki dodatkowej. Formularze są udostępniane przez pracodawcę lub można je pobrać z naszej strony internetowej.

Krok 3
złożenie pracodawcy"Aktualizacji
danych Członka Funduszu" >

wypełniony formularz „Aktualizacja danych Członka Funduszu” należy złożyć u pracodawcy prowadzącego PPE. Pracownik będący uczestnikiem PPE ma prawo do zmiany wysokości składki dodatkowej lub rezygnacji z jej wnoszenia i złożenia pracodawcy stosownego oświadczenia na ww. formularzu w każdym czasie.

Krok 4
przyjęcie deklaracji
przez pracodawcę >

pracodawca przyjmuje formularz „Aktualizacja danych Członka Funduszu” od pracownika poprzez jego podpisanie i wydanie jednego egzemplarza uczestnikowi PPE. Złożenie formularza stanowi dla pracodawcy upoważnienie do potrącenia składki dodatkowej z wynagrodzenia pracownika.

Krok 5
przekazywanie składek
dodatkowych na rachunek w PPE >

pracodawca rozpoczyna odprowadzanie składki dodatkowej z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przez pracodawcę przyjęty formularz „Aktualizacja danych Członka Funduszu”.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)