ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PFE Nowy Świat

Charakterystyka PFE Nowy Świat

PFE Nowy Świat jako forma PPE ma charakter wyłącznie kapitałowy, w której całość składek przekazywanych na rachunki uczestników PPE jest inwestowana. PFE Nowy Świat nie pobiera opłat manipulacyjnych co sprawia, że stopa alokacji składek wynosi sto procent.

Aktywa PFE Nowy Świat są wyodrębnione i oddzielone od masy majątkowej PTE Nowy Świat jako podmiotu zarządzającego, co wraz z ograniczoną stopą ryzyka inwestycyjnego właściwą dla przyjętej strategii inwestycyjnej PFE Nowy Świat determinuje wysoki poziom bezpieczeństwa środków gromadzonych na cele emerytalne. PFE Nowy Świat jako instytucja rynku kapitałowego podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

PFE Nowy Świat realizując zadania i cele statutowe współpracuje z zewnętrznymi instytucjami finansowymi:

  • Bank depozytariusz – funkcję banku depozytariusza przechowującego aktywa PFE Nowy Świat pełni mBank S.A. Bank depozytariusz prowadzi na rzecz PFE Nowy Świat rachunki pieniężne i rachunki papierów wartościowych, na których deponowane są jego aktywa.
  • Agent transferowy – zadanie prowadzenia rachunków Członków PFE Nowy Świat – pracowników uczestniczących w PPE zostało powierzone firmie Pekao Financial Services Sp. z o.o. Zakres zadań agenta transferowego oprócz prowadzenia rachunków obejmuje także obsługę rozliczeń wpływających składek i ich kontrolę oraz obsługę korespondencji i infolinii dla Członków PFE Nowy Świat.
  • Instytucja zarządzająca aktywami – zarządzanie aktywami PFE Nowy Świat zostało powierzone firmie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. (TFI Energia). Jedynym akcjonariuszem TFI Energia jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., tak więc zarządzający aktywami PFE Nowy Świat należy do największej energetycznej Grupy Kapitałowej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. TFI Energia dostarcza swoim klientom nowoczesne produkty finansowe i udostępnia różnorodne możliwości inwestowania na rynkach kapitałowych. TFI Energia w zakresie prowadzonej działalności posiada wszystkie wymagane prawem licencje i zezwolenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 

PFE Nowy Świat od początku swojego funkcjonowania prowadzi działalność o charakterze otwartym. Każdy pracodawca, który uruchamia PPE może taki program utworzyć z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat”. PFE Nowy Świat jest przygotowany do rozpoczęcia współpracy z każdym pracodawcą poszukującym najlepszych rozwiązań w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego pracowników. Z PFE Nowy Świat można utworzyć program od podstaw, jak również można przekształcić program funkcjonujący w innej formie. PFE Nowy Świat to prawdziwy wymiar Pracowniczych Programów Emerytalnych – w tej formule zrealizowane zostaną wszystkie cele jakim PPE służą. Przekonało się o tym już wiele podmiotów, do grona których może dołączyć również i Państwa Firma.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)