ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PTE Nowy Świat S.A.

Historia

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. (PTE Nowy Świat S.A.) jest podmiotem, którego wyłącznym przedmiotem działalności jest reprezentowanie Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” oraz zarządzanie jego aktywami.

Utworzenie PTE Nowy Świat S.A. nastąpiło po uzyskaniu w dniu 8 lipca 1999 roku zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego). W dniu 19 lipca 1999 roku PTE Nowy Świat S.A. zostało zarejestrowane w sądzie i rozpoczęło działalność statutową. Do dnia 11 maja 2004 roku PTE Nowy Świat S.A. działało pod firmą Pracownicze Towarzystwo Emerytalne CDM Pekao S.A.

Ważne informacje o PTE Nowy Świat S.A.:
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr KRS 0000019374
Wysokość kapitał zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 500 000 PLN
NIP: 521-30-36-125
REGON: 016091183

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)