ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracodawców

Korzyści dla pracodawcy

Utworzenie PPE w firmie, to wyjątkowa rzecz jaką pracodawca może zaoferować pracownikom. PPE stanowi wyraz prawdziwej troski pracodawcy o bezpieczeństwo i przyszłość pracowników. PPE, to skuteczne narzędzie prowadzonej polityki personalnej, budujące pozytywny wizerunek firmy na rynku, wpływające na wzrost efektywności pracy, stabilizację zatrudnienia oraz zwiększające potencjalne możliwości pozyskiwania najlepszych specjalistów z rynku pracy – wartości te są nie do przecenienia.

Korzyści dla pracodawcy wynikające z utworzenia PPE:

  • PPE lepszy niż podwyżka wynagrodzenia – od składek podstawowych finansowanych przez pracodawcę nie są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS
  • Koszty PPE kosztem uzyskania przychodu – wszystkie wydatki ponoszone na prawidłowe funkcjonowanie PPE pracodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
  • PPE wynagrodzeniem – PPE stanowi w rzeczywistości element wynagrodzenia odroczonego co do wypłaty w czasie
  • PPE symbolem nowoczesnego pracodawcy – prowadzenie PPE stanowi o przewadze konkurencyjnej pracodawcy, kreuje jego pozytywny wizerunek jako społecznie odpowiedzialnego partnera, co ma fundamentalne znaczenie w relacjach ze związkami zawodowymi oraz w procesach rekrutacji kadr
  • PPE narzędziem polityki kadrowej – PPE to skuteczny element realizowanej przez pracodawcę polityki kadrowej, silnie motywujący i wiążący pracowników z firmą
 

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)