ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PTE Nowy Świat S.A.

Akcjonariusze

Akcjonariuszami Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. są wyłącznie firmy, które prowadzą lub ich oddziały prowadzą PPE z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat”. Warunek pozostawania akcjonariuszem Towarzystwa przez pracodawcę prowadzącego PPE z Funduszem wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Każdy nowy pracodawca, który zdecyduje się na utworzenie PPE z PFE Nowy Świat stanie się jednocześnie kolejnym akcjonariuszem PTE Nowy Świat S.A.

Aktualnie do grona akcjonariuszy PTE Nowy Świat S.A. należą:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • PGE Energia Odnawialna S.A.
 • MegaMed Sp. z o.o.
 • „Betrans” Sp. z o.o.
 • EPORE Sp. z o.o.
 • ELBEST Sp. z o.o.
 • „Eltur-Serwis” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 • Energo Inwest Broker S.A.
 • Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o.
 • Veolia Energia Łódź S.A.
 • Veolia CUW Sp. z o.o.
 • Verbitech Sp. z o.o.

 

Strukturę akcjonariatu PTE Nowy Świat S.A. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa firmy Udział w %
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 94,984
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. –  spółki zależne 0,004
PGE Energia Ciepła S.A. 0,002
PGE Energia Odnawialna S.A. 0,002
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  –  spółki zależne 0,008
Veolia Energia Łódź S.A. 4,988
Grupa Veolia – inne spółki 0,002
Inne podmioty 0,010

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)