ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracowników

O składce dodatkowej

Składka dodatkowa w PPE stanowi uzupełnienie składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę. Umożliwia ona uczestnikowi programu dobrowolne odprowadzanie na rachunek w PPE  dodatkowych środków z jego wynagrodzenia. Składkę dodatkową w ustalonej kwotowo wysokości można zadeklarować w dowolnym momencie uczestnictwa w PPE. W każdej chwili można zmienić jej wysokość jak również można zaprzestać jej finansowania. To elastyczna i atrakcyjna forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę przynosząca oszczędzającym wiele wymiernych korzyści.

Składka dodatkowa – pobierz ulotkę

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)