ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracodawców

Oferta utworzenia PPE

Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” zaprasza Państwa do współpracy w zakresie utworzenia pracowniczego programu emerytalnego. Działalność PFE Nowy Świat ma charakter otwarty dla wszystkich pracodawców, którzy chcieliby prowadzić pracowniczy program emerytalny z naszym Funduszem.

W przypadku zainteresowania Państwa Firmy tą formą współpracy prosimy o kontakt z Pracowniczym Towarzystwem Emerytalnym „Nowy Świat” S.A. – przedstawiciele naszej firmy skontaktują się z Państwem niezwłocznie.

Jesteśmy przygotowani do podjęcia natychmiastowych działań, które w uzgodnionym czasie doprowadzą do utworzenia w Państwa Firmie pracowniczego programu emerytalnego z PFE Nowy Świat.

Oferujemy szeroki pakiet usług związanych z przedmiotem naszej współpracy, który między innymi zawiera:

  • kompleksową obsługę prawną PPE
  • pełną obsługę procesu rejestracji PPE w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
  • wdrożenie PPE u pracodawcy
  • bieżące administrowanie PPE
  • obsługę procesu zmiany formy prowadzenia PPE
  • szkolenia dla przedstawicieli pracodawców i pracowników
  • przygotowywanie na zlecenie pracodawców analiz i raportów dotyczących funkcjonowania PPE

Jesteśmy do Państwa dyspozycji służąc swoją wiedzą, doświadczeniem i pomocą w wyjaśnianiu wszelkich aspektów związanych z funkcjonowaniem PPE. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które:

  • nie prowadzą jeszcze PPE
  • prowadzą PPE w innej formie
  • prowadzą pozaustawowe programy paraemerytalne

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)