ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracowników

Korzyści dla Pracownika

Przystąpienie pracownika do PPE pozwala na osiąganie konkretnych i wymiernych korzyści. W przypadku pozostawania poza programem, mimo posiadania stosownych uprawnień, pracodawca nie będzie mógł zrekompensować tego pracownikowi w żaden w inny sposób. Warto więc do programu przystąpić, aby stać się beneficjentem profitów płynących z uczestnictwa w PPE:

  • PPE to dodatkowe świadczenie emerytalne – po zakończeniu aktywności zawodowej wypłata z PPE będzie stanowiła istotne uzupełnienie świadczeń otrzymywanych z obowiązkowych ZUS i OFE – to wysoki komfort, poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego na przyszłość.
  • ulga w świadczeniach na rzecz ZUS – od składek podstawowych finansowanych przez pracodawcę nie są odprowadzane przez pracownika obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
  • zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych – zyski wypracowywane w związku z oszczędzaniem w ramach uczestnictwa w PPE są zwolnione z 19% zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych tzw. „podatku Belki”. Podatek ten obowiązuje w przypadku inwestowania indywidualnego.
  • wypłaty z PPE nie są opodatkowane – wypłaty środków z PPE realizowane przez uczestnika programu lub osoby uprawnione po nabyciu uprawnień ustawowych są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • brak podatku od spadków i darowizn – w przypadku śmierci uczestnika PPE wypłata na rzecz osób uprawnionych nie jest objęta podatkiem spadkowym.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)