ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracodawców

Czym są PPE

Pracowniczy program emerytalny (PPE) to dobrowolna i grupowa forma systematycznego oszczędzania, którego celem jest zabezpieczenie finansowe pracowników po zakończeniu przez nich aktywności zawodowej. PPE to tzw. III filar zabezpieczenia emerytalnego, który stanowi uzupełnienie obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS i Otwartych Funduszy Emerytalnych).

Inicjatorem utworzenia PPE jest pracodawca, który umożliwia zatrudnionym pracownikom gromadzenie środków finansowych w formie składek podstawowych finansowanych przez pracodawcę oraz składek dodatkowych finansowanych przez pracownika z jego wynagrodzenia. Środkami gromadzonymi w PPE zarządza wybrana instytucja finansowa, która prowadzi również indywidualne rachunki dla pracowników uczestniczących w programie.

Zasady funkcjonowania PPE w firmie określa Umowa Zakładowa, którą pracodawca podpisuje z reprezentacją pracowników. Podstawą prawną funkcjonowanie PPE jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 710 ze zm.).

PPE mogą funkcjonować w różnych formach – jedną z nich jest pracowniczy fundusz emerytalny.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)