ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracowników

Korzyści dla uczestnika PPE

Wnoszenie do programu dodatkowych środków w postaci składki dodatkowej daje uczestnikowi PPE szereg korzyści:

  • pozwala na zgromadzenie wyższej kwoty kapitału emerytalnego stawianego do dyspozycji pracownika po nabyciu uprawnień do wypłaty. Wykonaj symulację za pomocą kalkulatora emerytalnego
  • oszczędzając w PPE w ramach składki dodatkowej, nie płacimy 19% podatku od dochodów kapitałowych – podatek taki jest pobierany w przypadku inwestowania indywidualnego np.: lokat bankowych, nabywania obligacji, akcji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
  • dodatkowe oszczędzanie pozwala na skuteczne wykorzystanie potencjału profesjonalnego podmiotu zarządzającego aktywami po niskich kosztach rynkowych – w PFE Nowy Świat całkowite koszty nie przekraczają 0,7% wartości aktywów netto Funduszu (dla składki podstawowej i dodatkowej)
  • oszczędzanie w ramach składki dodatkowej zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa finansowego po zaprzestaniu aktywności zawodowej

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)