ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracodawców

Kontakt z PTE Nowy Świat S.A.

We wszelkich sprawach dotyczących obsługi PPE prowadzonych z PFE Nowy Świat oraz tworzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych z PFE Nowy Świat można kontaktować się z pracownikami Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A.:

Marek Kajka
Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy świat” S.A.
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
tel.: 22 340 50 50
e-mail: Marek.Kajka@gkpge.pl

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)