ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracowników

Limity składki dodatkowej

Kwoty wpłat składek dodatkowych wnoszonych na rachunek w PPE są limitowane w okresach rocznych. Limity składki dodatkowej zmieniają się w każdym roku kalendarzowym i podawane są do wiadomości obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Obowiązujące roczne limity składki dodatkowej w PLN:

rok kwota limitu
2024 35 208,00
2023 31 207,50
2022 26 649,00
2021 23 665,50
2020 23 521,50
2019 21 442,50
2018 19 993,50
2017 19 183,50
2016 18 247,50
2015 17 815,50
2014 16 857,00
2013 16 708,50
2012 15 867,00
2011 15 115,50
2010 14 368,50
2009 14 368,50
2008 12 165,36
2007 11 091,00
2006 10 563,00
2005 10 905,00

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)