ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PTE Nowy Świat S.A.

Zarząd

Katarzyna Blejwas-Wnęk Prezes Zarządu
Marek Dul Członek Zarządu
Adrian Charzyński Członek Zarządu – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)